Rosnące ceny prądu zachęcają do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Najchętniej wykorzystywanymi są instalacje fotowoltaiczne.

Taka inwestycja nie jest najtańszą – średnia cena za 1 kW wynosi ok. 6 tyś. zł. Korzyści tego rozwiązania są jednak nieporównywalnie większe.

Bardzo często środki pieniężne na zakup instalacji nie pochodzą w całości z naszej kieszeni.

Są to różnego rodzaju dofinansowania lub kredyty/pożyczki. Warto więc pomyśleć o jej zabezpieczeniu, szczególnie że panele umiejscowione na dachu budynku lub na posesji nie są szczególnie odporne na uszkodzenia mechaniczne. Najłatwiej jest ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną lub solarną wraz z nieruchomością, czyli w ramach zwykłej polisy mieszkaniowej.

Panele słoneczne i fotowoltaiczne mogą ulec zniszczeniu na skutek licznych zdarzeń losowych, wśród których można wymienić:

  • wyładowania atmosferyczne,
  • upadek drzewa lub masztu,
  • przepięcie,
  • grad,
  • zjawiska atmosferyczne – trąba powietrzna, huragan
  • pożar,
  • eksplozja i implozja,
  • powódź,
  • dewastacja,
  • kradzież.

 

Z badań wynika, że 70% instalacji fotowoltaicznych jest instalowanych na dachach budynków. W tym przypadku większość ubezpieczycieli proponuje polisę w ramach ubezpieczenia domu.

Elementy instalacji PV są dostępne albo w podstawowych wersjach polisy – traktowane jako elementy stałe nieruchomości – albo jako dodatkowo płatne rozszerzenie polisy. Obecność paneli wpływa na wartość całej nieruchomości. Automatycznie przekłada się to na sumę ubezpieczenia, co przekłada się na wysokość składki polisy ubezpieczeniowej.

W przypadku zamontowanych instalacji na gruncie, traktuje się je jako odrębne budowle. Wtedy wymagane jest osobne ubezpieczenie. Mogą one być włączone również do polisy mieszkaniowej, jednak w wersji rozszerzenia. Są one ubezpieczane na takich samych zasadach jak garaż wolnostojący, altana czy inne budynki gospodarcze. W tym przypadku również jest to dodatkowy koszt za polisę.

Aby wybrać najlepsze ubezpieczenie, należy wziąć pod uwagę czynniki:

zakres ubezpieczenia – kiedy ubezpieczenie zostanie wypłacone? Jakie są wyłączenia?

suma ubezpieczenia – ubezpieczyciele kierują się wewnętrznymi regulacjami firmy. W każdej z nich istnieje limit odszkodowania, jakie może wypłacić. Trzeba mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach nie uda się odzyskać całej sumy, szczególnie, jeśli koszty założenia instalacji były duże

cena – średnia polisa dla domu o powierzchni 100m2 waha się od 300 do nawet 600 zł. Nie warto przepłacać, trzeba mieć jednak na uwadze, że cena ściśle wiąże się z zakresem ubezpieczenia

dodatki.

Niektórzy ubezpieczyciele pokrywają koszty związane z demontażem zużytych elementów instalacji.


Ubezpieczenie fotowoltaiki proponują niemal wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe. Warto jednak porównać oferty i wybrać najkorzystniejszą dla siebie. Należy bardzo uważnie określić sumę ubezpieczenia. Jest to ważne w przypadku odszkodowania, żeby pokryć zarówno koszty zakupu, jak i zainstalowania nowej instalacji.