Polisanet

Gwarancja ubezpieczeniowa

Umowa gwarancji ubezpieczeniowej zawierana jest przez wykonawcę usługi oraz zakład ubezpieczeń. Gwarancja ubezpieczeniowa może dotyczyć:

  • zapłaty wadium,
  • zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu,
  • zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek.

Umowa gwarancji chroni zleceniodawcę.

Startujesz w przetargu? Wybrano Twoją ofertę i oczekujesz na podpisanie umowy?

Beneficjent będzie wymagał zabezpieczenia. Wnieś gwarancję ubezpieczeniową, aby zatrzymać gotówkę. 

GWARANCJE PRZETARGOWE ZAPŁATY WADIUM

0,5% w skali miesiąca
Zbliżają się przetargi. Twoja firma startuje? Nie obciążaj własnych środków. Rozstrzyganie najlepszej oferty zajmuje od 30 dni, nawet do kilku miesięcy.

Daj sobie możliwość wystartowania w większej ilości przetargów dziennie.

Zamiast wpłacać na konto Beneficjenta kwotę kilkudziesięciu tysięcy, pomyśl o tym, że możesz wnieść gwarancję wadialną w kwocie kilkuset złotych.

Koszt gwarancji to 0,5% w skali miesiąca.

Przykładowo:

Wadium na kwotę
50 000,00 zł będzie kosztować
Twoją firmę jedynie 300,00 zł na 30
dni.
GWARANCJE NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

od 1% w skali roku

Twoja oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oznacza to, że będziesz podpisywał za kilka dni umowę. Wiąże się to również z obowiązkiem wniesienia zabezpieczenia w tym samym czasie.

Możesz to zrobić w formie gotówki, jednak wtedy zamrażasz swoje środki, które
będą potrzebne na realizację umowy, z reguły na kilkanaście miesięcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy wynosi 5-10% wartości kontraktu brutto.

Taki rodzaj gwarancji ubezpieczeniowej
wnosi się na cały okres realizacji umowy. Jeżeli przedłużasz prace lub
zmieniasz kwotę kontraktu, wystarczy zmienić gwarancję poprzez wprowadzenie
aneksu.

Koszt zabezpieczenia to jedynie od 1% w
skali roku.

GWARANCJE USUNIĘCIA WAD I USTEREK

od 1% w skali roku

Jest to najdłużej trwająca gwarancja ubezpieczeniowa. Ten rodzaj gwarancji wnosi się na cały okres zabezpieczający roszczenia z tytułu rękojmi (gwarancji).

Według Kodeksu Cywilnego trwa on 60 miesięcy, czyli 5 lat. Jednak coraz więcej Wykonawców deklaruje okres 96 miesięcy, czyli 8 lat, a nawet dłuższy.

Wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji, jest tutaj wyjątkowo opłacalny. Zamrożenie gotówki na tak długi okres jest dość ryzykowne.

Wysokość kaucji rękojmi to średnio 30%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Gwarancję usunięcia wad i usterek możesz wnieść po otrzymaniu protokołu odbioru.

Koszt takiej
gwarancji zależy od kwoty oraz okresu na jaki zostanie wniesiona. Średnio jest
to od 1% w skali roku.

Gwarantujemy pełen profesjonalizm. Zamów konsultację