Polisanet

Gwarancja ubezpieczeniowa

Cały proces realizacji kontraktu czy inwestycji może być skutecznie zabezpieczony gwarancjami. Kontrahent będący inwestorem ma wówczas pewność, że gwarancje zostaną uruchomione w przypadku, gdy zleceniobiorca nie wykona prac zgodnie z umową. Wykonawca kontraktu przedkładając gwarancję ubezpieczeniową potwierdza swoją zdolność do realizacji kontraktu, gdyż ubezpieczyciel sprawdził kondycję finansową firmy, która podejmuje się wypełnienia kontraktu.

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

już od 1% w skali roku
Dla firmy podejmującej się wykonać umowę, złożenie zabezpieczenia finansowego kontrahentowi może stanowić problem. Po pierwsze dlatego, że gotówka, którą mógłby inwestować w rozwój własnego przedsiębiorstwa, zostaje zablokowana. Po drugie – kilka zleceń jakie firma mogłaby otrzymać w tym samym momencie może spowodować konieczność zsumowania kwot zabezpieczeń, a w przypadku ograniczonych środków finansowych spółki, może wręcz ograniczyć przyjęcie większej ilości zleceń lub uniemożliwić wykonanie zleceń już przyjętych.


Każdy etap realizacji kontraktu można zabezpieczyć przedkładając gwarancję:1. Przetarg

– Gwarancja zapłaty wadium

2. Zawarcie kontraktu

– Gwarancja należytego wykonania kontraktu

3. Realizacja kontraktu

– Gwarancja zwrotu zaliczki

4. Okres po wykonawczy

– Gwarancja usunięcia wad i usterek

Gwarancja ubezpieczeniowa

Umowa gwarancji ubezpieczeniowej  zawierana jest przez wykonawce usługi oraz zakład ubezpieczeń. Gwarancja ubezpieczeniowa może dotyczyć wadium, wykonania kontraktu, usunięcie wad i usterek zwrotu zaliczki lub zapłaty długu celnego. Umowa gwarancji chroni zleceniodawcę.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.