Polisanet

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC musi mieć w Polsce każdy właściciel samochodu. O zakupie dodatkowych polis komunikacyjnych – Autocasco, Assistance, czy NNW kierowca decyduje sam. Warto więc wiedzieć, kiedy mogą się przydać i jak je wybrać.

OC POSIADACZY POJAZ- DÓW MECHANICZNYCH

od 15 zł miesięcznie

Ubezpieczenie OC samochodu chroni w przypadku szkód spowodowanych osobom trzecim. Polisa OC sprawcy wypadku pokryje koszty szkody innego kierowcy. Brak polisy OC skutkuje poniesieniem kosztów spowodowanej szkody a także nałożeniem kary przez UFG.

Ile wynosi kara za brak OC samochodu osobowego w 2020 roku?

– do 3 dni – 1040 PLN,

– od 4 do 14 dni – 2600 PLN,

– powyżej 14 dni 5200 PLN.

AUTO CASCO

od 15 zł miesiacznie

Jedną z najczęściej wybieranych polis dodatkowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest Autocasco. Warto wiedzieć, że tylko AC może zagwarantować wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży samochodu lub szkody spowodowanej bez udziału osoby trzeciej.

Zawierając polisę AC należy zwrócić uwagę m.in. na poniższe zapisy:

– udział własny,

– amortyzacja części,

– franszyza integralna,

– suma ubezpieczenia.

ASSISTANCE

od 5 zł miesięcznie

Assistance to dobrowolna polisa, która zapewnia ubezpieczonemu pomoc serwisową, informacyjną lub medyczną. Jest szczególnie przydatna w sytuacji:

– unieruchomienia pojazdu na drodze,

– po awarii,

– po kolizji lub wypadku.

NNW

od 2 zł miesięcznie

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmuje ochroną życie i zdrowie kierowcy samochodu i jego pasażerów.

Odszkodowanie wypłacane jest w wysokości uzależnionej od skali uszczerbku na zdrowiu, który wyrażany jest procentowo. Pełna suma ubezpieczenia wypłacana jest tylko w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub w związku z wystąpieniem u niej trwałych zaburzeń psychoruchowych.

Statystyki ruchu drogowego za rok 2019 mówią same za siebie.

Położenie naszego kraju na mapie Europy oraz jego usytuowanie na szlaku transportowym wschód – zachód, generuje bardzo duży ruch tranzytowy. Jak wynika z danych Komendy Głównej Straży Granicznej, w 2019 roku przez zewnętrzne granice UE do Polski wjechało łącznie 10 942 504 pojazdów, z czego 8 678 317 to samochody osobowe.
W 2019 roku Policji zgłoszono 30 288 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, a do jednostek Policji zgłoszono 455 454 kolizje drogowe.