Polisanet

Ubezpieczenia transportowe

W szeroko rozumianej branży transportowej właściwe zarządzanie ryzykiem oraz odpowiednie produkty ubezpieczeniowe odgrywają kluczową rolę. Należycie dobrana ochrona ubezpieczeniowa daje bowiem zabezpieczenie przed skutkami ewentualnych szkód podczas całego procesu transportu ładunków. Jest kilka rodzajów ubezpieczeń dedykowanych zarówno przewoźnikom, jak i producentom oraz handlowcom, w tym również eksporterom i importerom, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary.

OC PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

już od 40 zł za miesiąc

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego – zwane OCP – to podstawowe ubezpieczenie chroniące firmy transportowe przed skutkami ryzyka utraty, ubytku lub uszkodzenia przyjętego do przewozu ładunku. Zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika regulują przepisy konwencji CMR (dla transportu międzynarodowego) i prawa przewozowego (dla transportu krajowego).

Zakres ochrony może obejmować m.in.:

– ryzyko wystąpienia kradzieży z włamaniem, kradzieży zuchwałej oraz rabunku,

– możliwość parkowania zestawów transportowych poza parkingami strzeżonymi,

– szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa i winy umyślnej

– szkody w wyniku opóźnienia w dostawie,

<p align="left" -="" ryzyko="" wydania="" towaru="" osobie="" nieuprawnionej,=""

– szkody powstałe w czasie załadunku i załadunku,

– koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, wywóz, składowanie, utylizacja,

– zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA KIEROWCÓW ZA GRANICĄ

już od 11 zł za miesiąc

Kapitałem każdej firmy są jej pracownicy. Ta dewiza jak żadna sprawdza się w przypadku firm transportowych. Kierowcy ciężarówek wykonują zawód nie tylko odpowiedzialny ale też o podwyższonym stopniu ryzyka utraty życia i zdrowia. Ubezpieczenie kosztów leczenia kierowców za granicą zapewnia w nagłych przypadkach zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku kierowcy zwrot takich kosztów jak:

– badań, zabiegów medycznych, pobytu w szpitalu,

– zakupu lekarstw,

– transportu kierowcy do szpitala, a także ze szpitala do RP,

– transportu zwłok do miejsca pochówku i zakupu trumny,

– pomocy prawnej,

– pomocy w przypadku nieprzewidzianych konieczności wcześniejszego powrotu do kraju.

OC ZAWODOWE PRZEWOŹNIKA

już od 12 zł za miesiąc
OC zawodowe przewoźnika drogowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1071/2009 w zakresie dokumentowania zdolności finansowej spełnia wymogi GITD przy ubieganiu się o licencję, wypis lub dodatkowy wypis z licencji.

Jaka jest różnica między OCP a ubezpieczeniem CARGO?

Ubezpieczenie Cargo zabezpiecza interes osoby zainteresowanej towarem w zakresie szkód materialnych, ubezpieczenie OCP – odpowiedzialność cywilną przewoźnika. W przypadku ubezpieczenia CARGO ważne jest udowodnienie, że szkoda nastąpiła a nieważne jest praktycznie dlaczego i w którym momencie (ubezpieczenie ważne „od drzwi do drzwi”). W przypadku OC Przewoźnika  należy udowodnić odpowiedzialność przewoźnika za szkodę.