Polisanet

Ubezpieczenie pracowników

O ubezpieczeniu pracowników powinien pomyśleć każdy pracodawca, który chce by osoby u niego zatrudnione pracowały dłużej niż przez jeden sezon. Takie ubezpieczenie jest dobrym dodatkiem motywacyjnym do pensji.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

już od 2 zł miesięcznie za pracownika

Polisy grupowe na życie zapewniają pracownikowi przede wszystkim ochronę na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy. Pozwalają także na uzyskanie dodatkowych świadczeń, m.in. w razie zgonu bliższego członka rodziny (małżonka, rodziców czy teściów), jak również z okazji narodzin dziecka.

Umowę grupowego ubezpieczenia na życie z zakładem ubezpieczeń zawiera zakład pracy na rzecz swoich pracowników. Takie ubezpieczenie ma wiele zalet, m.in.:

– brak medycznej oceny ryzyka,

– uśredniona składka,

– możliwość indywidualnego kontynuowania,

– zwolnienie pracodawcy z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE COVID-19

już od 4 zł miesięcznie za pracownika
Grupowe Ubezpieczenie Covid-19 to:

– wsparcie finansowe dla Pracowników, którzy zachorują na Covid-19 i wskutek zakażenia trafią do szpitala.

– Covid-19 Assistance – pakiet usług dodatkowych wspomagających rekonwalescencję Pracowników po hospitalizacji spowodowanej Covid-19 oraz pomoc psychologiczna dla wszystkich Pracowników, którzy jej potrzebują w związku z obecną sytuacją.

-oferta limitowana, dostępna wyłącznie jako ubezpieczenie grupowe ze składką sponsorowaną dla wszystkich pracowników.

– maksymalnie uproszczony proces zawarcia – dzięki formie bezimiennej i możliwości akceptacji ofert przez e-mail, ubezpieczenie możemy zawrzeć szybko i bez zbędnych formalności.

– składka roczna w zależności od wariantu wynosi od 49,90 zł do 89,90 zł za pracownika.


Ubezpieczenie pracowników

W 2019 r. zgłoszono 83205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 1,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,37 w 2018 r. do 6,15 w  2019 r.

W 2019 r. osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,2% wszystkich osób poszkodowanych (analogicznie jak w 2018 r.). Zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 24,6%) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 1,1%).

 

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim (7,55), wielopolskim (7,26) i śląskim (7,21), a najniższy w województwach: mazowieckim (4,53) i małopolskim (4,64).