Polisanet

Ubezpieczenia OC firmy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej musi stanowić podstawowy element polityki ubezpieczeniowej każdego przedsiębiorcy. Nie ma takiej działalności gospodarczej z którą nie wiązałoby się ryzyko wyrządzenia szkody. Jak ważne jest to ubezpieczenie niech świadczy fakt, że sam ustawodawca nałożył na zawody o wysokim ryzyku obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

 

OC FIRMY

już od 15 zł miesięcznie

Ubezpieczenie OC działalności w swoim podstawowym zakresie obejmuje szkody powstałe na skutek deliktu (OC deliktowe) oraz z powodu niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się z zawartej umowy ( OC kontraktowe).

Podstawowy zakres ubezpieczenia OC może zostać rozszerzony m.in. o klauzule:

– OC za podwykonawców,

– OC pracodawcy,

– OC najemcy (szkody w nieruchomościach i ruchomościach),

– OC za produkt,

– OC za zanieczyszczenie środowiska,

– OC za przeniesienie chorób zakaźnych,

– OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,

– OC za wypadki powstałe poza granicami RP,

– Czyste straty finansowe.

OC ZAWODU

już od 15 zł miesięcznie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej jest zabezpieczeniem na wypadek błędu lub zaniechania, popełnionego podczas wykonywania obowiązków zawodowych, w wyniku którego nasz klient poniesie szkodę. Ustawodawca nałożył obowiązek ubezpieczenia OC zawodowego dla wiele branży określając minimalną Sumę Ubezpieczenia. Np.:

– Lekarz – 350 000 EURO
– Architekt, projektant – 50 000 EURO
– Rzeczoznawca – 25 000 EURO
– Biuro rachunkowe – 10 000 EURO
– Inżynier budowlany – 25 000 EURO

Ubezpieczenia OC firmy

Zakres ubezpieczenia firmy powinien być dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa i obejmować ryzyka, które mogą wydarzyć się podczas prowadzenia działalności. Np. producenci powinni zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z wadliwości produktu. Właściciele warsztatów samochodowych, czy firm budowlanych warto, aby zapewnili sobie polisę przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z uszkodzenia własności klienta.