Odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu na drodze publicznej

Każdy polski kierowca doskonale zna stan naszych dróg. Nawet najbardziej ostrożny, może z łatwością uszkodzić swój samochód.

Jak i u kogo starać się o odszkodowanie uszkodzonego zawieszenia ?

 

 

Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 roku wymienia 4 kategorie dróg publicznych i określa ich zarządców:

  • drogi krajowe – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
  • drogi wojewódzkie – zarząd województwa;
  • drogi powiatowe – zarząd powiatu;
  • drogi gminne – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Organy te są odpowiedzialne za budowę, remonty oraz zabezpieczenie dróg, tak by były one w pełni zdatne do użytkowania, czyli za odpowiedni stan dróg. Wszelkie odstępstwa oraz niedopatrzenia wynikają z zaniedbania przez organy swoich obowiązków. Jest to podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi?

Jeżeli uszkodziłeś samochód, możesz go naprawić samodzielnie z własnej polisy. W tym przypadku to ubezpieczyciel, u którego masz wykupione AC, zgłosi się po zwrot kosztów do zarządcy drogi.

Należy jednak prawidłowo udokumentować i zgłosić powstanie szkody. Najlepiej jest zrobić zdjęcia przyczyny oraz skutków usterki. Po wykonaniu fotografii wezwij policję lub straż miejską. Jeżeli na miejscu byli świadkowie zdarzenia, możesz poprosić ich o oświadczenie. Następnie zgłoś się do swojego ubezpieczyciela, który pomoże Ci zlikwidować szkodę.

Jeżeli nie posiadasz polisy AC, istnieje także szansa na uzyskanie odszkodowania. Jednak rozprawy sądowe mogą ciągnąć się miesiącami. W rezultacie sprawa może nie być wygrana. Dlatego warto pomyśleć wcześniej i zakupić polisę AC.

 

Co zrobić, jeśli uszkodzenia pojazdu są efektem wjechania w dziurę w drodze?

Podstawową zasadą otrzymania odszkodowania za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej, powiatowiej, wojewódzkiej czy krajowej, jest udowodnienie winy zarządcy drogi, a dokładniej, za art. 415 KC, jego zaniechania.

Postępowanie w przypadku szkody:

  • Wezwij na miejsce policję bądź straż miejską. Ich notatka z miejsca zdarzenia będzie kluczowa w dalszym postępowaniu. Jeśli nie masz takiej możliwości, wykonaj taki protokół samodzielnie. Uwzględnij w nim czas i miejsce zdarzenia, opisz dokładnie uszkodzenie samochodu oraz wygląd uszkodzenia nawierzchni, który doprowadził do zdarzenia.
  • Ustal, kto jest zarządcą drogi.
  • Zrób zdjęcia uszkodzeń samochodu i miejsce zdarzenia.
  • Jeśli są świadkowie zdarzenia, postaraj się o ich pisemne zeznania.
  • Uzyskaj kosztorys naprawy z warsztatu i zadbaj o wycenę rzeczoznawcy.
  • Zachowaj uszkodzoną wymienioną część do wglądu jako dowód w sprawie.

Odpowiedzialność zarządcy drogi za szkodę trwa 3 lata – tyle czasu masz na zgłoszenie wniosku. Z kolei ubezpieczyciel urzędu, do którego składamy pismo, ma 30 dni na odpowiedź.

 

Co w przypadku, gdy żądanie zapłaty zostanie odrzucone? Możesz się odwołać od decyzji lub wystąpić z powództwem cywilnym do sądu.