Polisanet

Ubezpieczenia grupowe – ważny element zatrudnienia.

Jak zapewnić pracownikom odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej i zoptymalizować koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo? Brzmi jak zadanie niewykonalne. Przyjęło się bowiem, że za jakość trzeba płacić i to niemało. Czy aby na pewno? Czy ubezpieczenie grupowe pracowników musi być drogie, żeby było dobre? 

Duża liczba ofert ubezpieczeniowych na rynku powoduje, że pracodawcy stają przed trudnym wyborem. Zastanawiają się, w jaki sposób wybrać najlepszą ochronę, która spełni oczekiwania zarówno pracowników, jak i ich samych. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ponieważ na jakość polisy, a także na jej koszt składa się wiele czynników. Należą do nich między innymi branża, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, specyfika pracy, wiek pracowników czy też ich sytuacja rodzinna.

 

Specyfika ubezpieczenia grupowego

 

Istotą grupowego ubezpieczenia na życie jest dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, a także członków ich rodzin. Jego zadaniem jest udzielenie gwarancji na to, że w sytuacji wystąpienia nagłych zdarzeń losowych objęci ubezpieczeniem otrzymają pomoc finansową. W niektórych przypadkach to także możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Obejmując taką ochroną swoich podwładnych, przedsiębiorca zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i pewnej stabilności. Co więcej, wprowadzając dodatkowy pakiet świadczeń, podnosi atrakcyjność warunków zatrudnienia.

Zwykle im lepsze są warunki polisy, tym jej koszt jest wyższy. Tymczasem to nie cena powinna świadczyć o atrakcyjności oferty. Czasami nie warto jest przepłacać. Jak zatem dokonywać wyboru? 

Wybierając rodzaj ubezpieczenia grupowego na życie, należy poświęcić trochę czasu na określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie ochrony, a  następnie na zapoznanie się z  ofertami różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Trzeba dokładnie sprawdzić, co i na jakich warunkach będzie należało się naszym pracownikom za wpłacone przez firmę pieniądze. Dopiero na tej podstawie można wybrać ofertę, która będzie miała satysfakcjonującą cenę. W przeciwnym wypadku może się okazać, że poniesione koszty nie będą adekwatne do ochrony, jakiej się spodziewano. 

 

Pośrednik czasami niezastąpiony

Bardziej wygodnym i  dokładnym sposobem na wybranie odpowiedniego ubezpieczenia grupowego dla pracowników jest skorzystanie z usług pośrednika ubezpieczeniowego. Jego rolą jest działanie w interesie klienta, w tym przypadku przedsiębiorcy i jego pracowników. Stanowi zatem gwarancję tego, że wybrana polisa będzie najlepszą ze wszystkich i spełni potrzeby zainteresowanych. 

Pośrednik dokonywana porównania opartego o rzetelną analizę dotyczącą struktury zatrudnionych osób oraz ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Porówna zatem nie tylko kwestie cenowe, ale – co najważniejsze – dokona też profesjonalnej analizy warunków ubezpieczenia: zakresu, wyłączeń, definicji zdarzeń i sposobu postępowania ubezpieczyciela przy wypłacie odszkodowania.

 

Cena a rzeczywista ochrona

 

Kwestia ubezpieczeń grupowych nie jest tematem łatwym, aczkolwiek niezwykle istotnym w  działalności przedsiębiorstwa. Decyzja o  objęciu ochroną pracowników wpływa bowiem nie tylko na kwestie kadrowe, ale przede wszystkim finansowe. Czy dobrze skonstruowana umowa musi być zatem droga? 

Wiele umów faktycznie jest drogich. To zwykle umowy, które nie były przygotowywane przez profesjonalnych brokerów ubezpieczeniowych. W efekcie sumy ubezpieczenia są niskie, katalog zdarzeń, za jakie wypłacane są świadczenia ograniczony, a składki wysokie. Zwykle osoby ubezpieczone nie zdają sobie sprawy z tego, jakie wady zawierają ich polisy, co można byłoby poprawić przy takiej samej składce, a najczęściej nawet jej pomniejszeniu. W takich przypadkach nowo opracowane rozwiązanie – nawet w tym samym towarzystwie ubezpieczeń – pozwala na podwojenie wielu świadczeń odszkodowawczych. Dobrze wynegocjowane przez powołanych profesjonalistów umowy są wówczas dużo tańsze, niż większość rozwiązań dystrybuowanych bezpośrednio przez zakłady ubezpieczeń, którym – jako przedsiębiorcom – również zależy na zysku. Polisa winna spełniać potrzeby pracodawcy i jego pracowników, a dobrze opracowane rozwiązanie ubezpieczeniowe niekoniecznie wiąże się z wysoką ceną.